idsdb

Koronarografia – chirurgia naczyniowa

Wady serca

Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że mamy problem z sercem. Bardzo możliwe, że jest on spowodowany przez nasze uwarunkowania genetyczne i mamy wrodzoną wadę serca.

Czym jest i co powinniśmy o niej wiedzieć? Czym jest wada serca? Najczęściej jest to nieprawidłowe połączenie między jamami obu komór serc lub też niewłaściwe połączenie między tętniczymi naczyniami. Wadą serca nazywamy także błędną w stosunku do teoretycznego ideału pozycję serca, a także odwrotny do normalnego obieg krwi.

Wszystkie te błędy budowy naszego organizmu uważane są za wady serca. Wyróżnia się różne rodzaje wad serca – najczęściej dzieli się je na nabyte i wrodzone, ale także pozazastawkowe i zastawkowe, a także organiczne i czynnościowe.

Warto wiedzieć o tym, że za wadę wrodzoną uważa się ten problem sercowy, który powstał jeszcze w czasie płodowym organizmu. W jaki sposób przeprowadza się diagnostykę wad serca? Najprostszym sposobem jest rentgen klatki piersiowej, który powinien ukazać podstawowe problemy.

Często w tym celu przeprowadza się także badanie EKG. W poważniejszych przypadkach stosuje echokardiografię.

.