Przeciwskania przed wykonaniem zabiegu koronarografii

Przeprowadzenie badania nazywanego koronarografią może dać wiele odpowiedzi o stanie zdrowia pacjenta, a przede wszystkim o funkcjonowaniu jego naczyń wieńcowych znajdujących się w aorcie, ale może także zaszkodzić. Co jest uznawane za przeciwskazanie przy wykonaniu koronarografii? Przede wszystkim jest to badanie inwazyjne, a w przypadku tego rodzaju zabiegów najczęściej istnieją różnego rodzaju przeciwskazania.

Tym, co stosunkowo często jest przeszkodzą w jego przeprowadzeniu, to brak zgody pacjenta na koronarografia. Przy badaniach inwazyjnych takich jak to, zgoda ta jest niezbędna.

Innymi czynnikami uznawanymi za przeciwskazanie przy koronarografii to problemy związane z różnego rodzaju niewydolnością organizmu. Zalicza się do tego grona chociażby nieustabilizowany poziom cukru we krwi pacjenta.

Dlatego też lekarze do każdego zabiegu powinni podchodzić indywidualnie, a przeprowadzany powinien być on w ośrodku specjalnie pod tym kątem przygotowanym..