idsdb

Koronarografia – chirurgia naczyniowa

Holter serca

Klasyczne badanie EKG ma charakter stacjonarny. Polega na tym, że pacjent pojawia się w gabinecie lekarskim i jest poddany badaniu, które trwa z reguły kilka minut. Odbywa się ono z użyciem odpowiedniej aparatury, której głównymi elementami są elektrody przypięte w odpowiednich miejscach ciała. W trakcie takiego badania urządzenie pobiera sporo danych, które posłużą lekarzowi do interpretacji wyniku.

Jednak metoda ta jest obarczona pewnymi wadami, które skłoniły świat medycyny do szukania innego rozwiązania. Mając na uwadze zwiększenie efektywności badania EKG, opracowano jego alternatywną postać znaną pod nazwą badania Holtera. Tak naprawdę jest to zmodyfikowana wersja badania EKG z tą różnicą, że zapis czynności serca jest przeprowadzany całodobowo, a nie tylko przez kilka minut. Dzięki temu możliwa jest rejestracja wielu zachowań mięśnia sercowego, które mogą zwyczajnie nie wystąpić w trakcie badania stacjonarnego.

Obecnie Holter uznawany jest za jeden z ważniejszych elementów postępowania diagnostycznego. Dysponując zapisem z całego dnia aktywności pacjenta lekarze są w stanie wyciągnąć dalej idące wnioski. To istotne, ponieważ badanie holterowskie zwraca uwagę na kwestie, które w innych warunkach mogłyby zostać całkowicie pominięte. Chodzi na przykład o stany niedokrwienia serca, które występują pomimo braku oznak bólowych.

Ma to miejsce chociażby wśród pacjentów zmagających się z cukrzycą. Holter pozwala stwierdzić, czy takie zaburzenia mają miejsce, co jest szalenie ważne.