idsdb

Koronarografia – chirurgia naczyniowa

Echokardiografia i różne rodzaje oraz sposoby przeprowadzenia tegoż badania

Echokardiografia, nazywana także badaniem USG, to najprościej ujmując USG serca. Zaleca je najczęściej kardiolog poznań, aby w kompleksowy sposób ocenić działanie naszego serca. Jakie są rodzaje tego badania i w jaki sposób się je przeprowadza? Są trzy najpopularniejsze systemy badań echo serca.

Jeden z nich to jednowymiarowy. Badanie to jest jednak związane głównie z przeszłością i obecnie praktycznie niestosowane. Znacznie częściej stosuje się badanie dwuwymiarowe, które pozwala obejrzeć narząd serca z na dwóch różnych płaszczyznach.

Trzecim systemem echokardiografii jest badanie dopplerowskie – rejestruje ono przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, jak i w jamach serca. Badanie UKG można przeprowadzić w dwojaki sposób, za pomocą ultrasonografu. Znacznie mniej inwazyjnym i łagodniejszym dla pacjenta, jest przyłożenie głowicy aparatu do klatki piersiowej.

www.emotionalism.org

Z kolei drugim sposobem, związanym z włożeniem ultrasonografu do przełyku, wiąże się znieczulenie miejscowe. Sonda jest wówczas stosowana podobnie jak gastroskop..