idsdb

Koronarografia – chirurgia naczyniowa

Choroby wieńcowe

Problemy z sercem mają charakter przypadłości cywilizacyjnych i skala ich występowania jest naprawdę spora. W krajach zachodnich uznaje się, że choroba niedokrwienna serca, czyli inaczej choroba wieńcowa, jest główną przyczyną śmierci. Ustępują jej nawet nowotwory. Zjawisko to sprawia, że świat medycyny angażuje bardzo znaczne środki w poprawę jakości opieki nad pacjentami, którzy muszą się z tym kłopotem zmagać.

Na każdym kroku możemy też usłyszeć o rosnącej potrzebie profilaktyki, która bywa różnie rozumiana. Jej elementem są zarówno badania, którym zwłaszcza od pewnego wieku należy się systematycznie poddawać, jak i zmiana trybu życia w taki sposób, aby nasze serce zyskało pozytywny impuls do poprawy swojego funkcjonowania. Kluczowa jest jednak świadomość, że niebezpieczeństwo istnieje i jest realne. Jeśli uda się przełamać tę barierę psychologiczną, która nakazuje części z nas oddalać od siebie negatywne scenariusze, to zrobimy wielki krok w stronę poprawy naszego stanu zdrowia.

Trzeba jednak wykazać się inicjatywą. Co można powiedzieć o samej chorobie wieńcowej, jak ją pokrótce scharakteryzować? Generalnie jest ona konsekwencją długotrwałego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek serca w tlen oraz substancje odżywcze. Kiedy równowaga pomiędzy potrzebami serca a możliwościami ich zaspokojenia zostaje zaburzona, to dochodzi do niedotlenienia mięśnia sercowego. Określa się je również mianem niewydolności wieńcowej.

Dalszą konsekwencją może być dusznica bolesna, a także zawał.