idsdb

Koronarografia – chirurgia naczyniowa

Badanie UKG

Serce to kluczowy narząd ludzkiego organizmu. Jakiekolwiek problemy związane z sercem muszą od razu być traktowane priorytetowo, a my powinniśmy natychmiast zgłosić się do kardiochirurga, który zaleci dalsze postępowanie w tej kwestii.

Dla oceny stanu naszego serca może wykorzystać badanie UKG. Czym jest UKG? To odpowiednik USG, z tym że bada serce.

Badanie wykorzystuje się za pomocą aparatu wyposażonego w odpowiednią sondę, która pozwoli ocenić stan serca. Co pozwala ocenić to badanie? Chociażby prawidłowość działania zastawek serca, pozwala dokładnie zmierzyć rozmiar komór serca, a także wykonywaną przez nie pracę.

Jednocześnie to doskonały sposób na zdiagnozowanie wad serca. UKG pozwala także stwierdzić, czy w worku osierdziowym nie znajduje się żaden zbędny płyn.

Najczęściej badanie nazywane także echem serca, przeprowadza się u pacjentów, u których już stwierdzono lub podejrzewa się poważne choroby. Do ich grona zaliczyć można chociażby zapalenie mięśnia sercowego czy chorobę wieńcową.

.

www.cyforwypolsat.pl